top of page

ARHITEKTURNA ZASNOVA VRSTNE HIŠE

Predmet:
Projektiranje 4

Mentorja:
izr. prof. dr. Boris Leskovec
asist. Andrej Mahovič

 

bottom of page