top of page

BIOGRAFIJA

dr. BORIS LESKOVEC
univ.dipl.inž.arh.

1945 - 10. februarja rojen v Valjevu, kamor je bil oče ing. Engelbert, sicer rojen v Celovcu (Avstrija), z družino izseljen – istega leta povratek v Slovenijo
1969 - diploma na oddelku za arhitekturo FAGG, Univerza v Ljubljani
1969 - 1970 - zaposlen v projektnem biroju „Progres“ v Ljubljani
1970 - 1979 - asistent pri predmetu „Stanovanjske zgradbe“ na oddelku za arhitekturo FAGG, Univerza v Ljubljani
1973 - opravil preizkus znanja angleškega jezika pri DU „Boris Kidrič“ v Ljubljani
1974 - opravil strokovni izpit
1977 - 1980 - podiplomski študij iz prostorskega in urbanističnega planiranja ter arhitekture na VDO FAGG, Univerze v Ljubljani
1979 - 1995 - honorarni predavatelj pri predmetu „Športne gradnje“ na Fakulteti za telesno kulturo v Ljubljani
1979 - predavatelj „venia legendi“ pri predmetu „Stanovanjske zgradbe“ na VTOZD Arhitektura, Univerza v Ljubljani
1980 - 1982 - predsednik komisije za športne objekte in opremo pri TKS RS Slovenija
1980 - magister arhitekturnih znanosti
1981 - 1986 - docent za področje arhitekture, predmeta „Rekreacijske zgradbe“ in „Stanovanjske zgradbe“ na VTOZD
Arhitektura, Univerza v Ljubljani

- predsednik delovne skupine „Turizem, šport in rekreacija“ pri Zvezi arhitektov Jugoslavije
1982 - 1991 - redni član in predstavnik (od 1986 dalje) Zveze arhitektov Jugoslavije v delovni skupini „Sport, Leisure and Tourism“ pri UIA (Mednarodno združenje arhitektov)

1987 - iniciator in soustanovitelj mednarodne delavnice za urbanizem in arhitekturo prostega časa „Unije Workshop“ na Unijah (Hrvaška)

- član mednarodne natečajne komisije za športni park Bor v Trstu (Italija)

1988 - član iniciativnega odbora Mednarodne konference v okviru UIA na Kopaoniku (Srbija)

- plenarni referat na mednarodnih konferencah UIA v Tokiu, Japonska in ITACA v Portorožu (Slovenija)
1989 - član organizacijskega odbora mednarodne konference v okviru UIA na Malem Lošinju (Hrvaška) in direktor Mednarodne delavnice na Unijah (Hrvaška)
1990 - doktor arhitekturnih znanosti

- izvoljen za organizacijskega sekretarja PRE Inštitut za arhitekturo in prostor na Fakulteti za arhitekturo, Univerze v Ljubljani

- član mednarodne žirije 4th Biennal of Architecture v Krakovu (Poljska)
1991 - 2000 - predstavnik Zveze društva arhitektov Slovenije v delovni skupini „Sport and Tourism“ v okviru Mednarodnega združenja arhitektov, UIA

- udeležba na samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji v Ljubljani, Portorožu, Kamniku in v tujini v Italiji, Taormini, Benetkah in na Hrvaškem, Unije
1991 - izvoljen v naziv docenta za področje arhitekture, predmeta Športne in rekreacijske zgradbe in Elementi projektiranja in kompozicije

- projektni manager na Interdesignu v okviru svetovnega kongresa ICSID v Ljubljani (Slovenija)
1992 - 2000 - plenarni referat na Mednarodni konferenci organizirani v okviru UNESCA v Taormini (Italija)

- predavanja, vaje in diplome na fakulteti za arhitekturo,fakulteti za Šport, Gea Collegu in vabljeni predavatelj na IPŠ PUP na FAGG v Ljubljani

1994 - plenarni referat na Mednarodni konferenci organizirani v okviru UIA v Jeruzalemu (Izrael)
- vabljen k sodelovanju pri pomembnejših projektih; skakalni center v Insbrucku (Avstrija), svetovni etno center v Birmingamu (Velika Britanija), državni športni center pri
Gradcu (Avstrija) idr.

1996 - 1997 - redni član diplomske komisije na Fakulteti za arhitekturo, Univerze v Ljubljani
- plenarni referat na Mednarodni konferenci v Tokiu (Japonska), Portorožu in Mariboru (Slovenija)
1998 - 2000 - izdaja učbenikov in pomembnih strokovnih knjig ter publikacij
1999 - udeležba na svetovnem kongresu arhitektov v Pekingu (Kitajska), predavanje v okviru delovne skupine „Sports and Leisure“ pri UIA (Mednarodna zveza arhitektov)
2000 - predavanje na mednarodni konferenci v Sydneju (Avstralija) na povabilo Društva arhitektov Avstralije
2001 - 2003 - član senata Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani
- član odbora za znanstveno-raziskovalno delo na Fakulteti za arhitekturo, Univerze v Ljubljani
2003 - 2004 - član diplomske komisije na Fakulteti za arhitekturo, univerze v Ljubljani
2005 - 2012 - vodenje pedagoške prakse pri predmetih Projektiranje in kompozicija, Management v gradnji, Rekreacijske stavbe
- organizacija in vodenje študentskih delavnic
- strokovno delo in udeležba na natečajih

2013 - upokojen

2013 - publicistično delo

bottom of page