top of page
PMM 2011
PMM 2011

Boris Leskovec, Alja Vehovec, Rok Kajtna

press to zoom
PMM 2011
PMM 2011

Boris Leskovec, Alja Vehovec, Rok Kajtna

press to zoom
PMM 2011
PMM 2011

Boris Leskovec, Alja Vehovec, Rok Kajtna

press to zoom
PMM 2011
PMM 2011

Boris Leskovec, Alja Vehovec, Rok Kajtna

press to zoom
SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ V MOJSTRANI /izvedeno/


Datum: Ljubljana, 2009 – 2011
Avtorji: Boris Leskovec in Alja Vehovec, oba u.d.i.a., Rok Kajtna, abs.arh.

 

Temeljna izhodišča pri oblikovanju :

 • Upoštevati prostorske in urbanistične konstante obravnavane lokacije

 • Umestitev in oblikovanje prilagojeno naravnemu in grajenemu okolju

 • Muzej – hiša kot skala in sodobna reinterpretacija  visokogorskega stanu

 • Fasada kot enotni ovoj strehe in sten s poudarkom na vedutnih odprtinah

HG 2011
HG 2011

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
HG 2011
HG 2011

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
HG 2011
HG 2011

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
HG 2011
HG 2011

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
HIŠA G NA OBALI
/izvedeno/


Datum: Ljubljana, 2011

Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.

Sodelavca: Tatjana Mahovič in Uroš Pičulin, oba u.d.i.a.


Temeljna izhodišča pri oblikovanju:

 • V maksimalni možni meri izkoristiti enkratnost lokacije in poglede proti Kopru

 • Upoštevati konfiguracijo terena, insolacijo prostora in rožo vetrov

 • Oblikovati hiši kot dialog med sodobnim in mediteranskim miljejem

 • Funkcionalna zasnova tlorisov ,ločitev javnega dela objektov od internega

HE 2010
HE 2010

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
HE 2010
HE 2010

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
HE 2010
HE 2010

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
HE 2010
HE 2010

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
HIŠA E V LJUBLJANI


Datum: Ljubljana, 2010
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavca: Tatjana Mahovič in Uroš Pičulin, oba u.d.i.a.

 

Temeljna izhodišča pri oblikovanju:

 • Oblikovanje treh artikuliranih manjših volumnov

 • Funkcionalna delitev na hišo za starše ter hišo za otroke

 • Delitev na javni in interni del

 • Jasnost komunikacij v smislu gibalne orientacije v prostoru

SPL 2008
SPL 2008

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
SPL 2008
SPL 2008

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
SPL 2008
SPL 2008

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
SPL 2008
SPL 2008

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
STADION PLEČNIK LJUBLJANA


Datum: Ljubljana, 2008
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Aleš Iskra, abs.arh.

 

Temeljna izhodišča pri oblikovanju:

 • V maksimalni možni meri upoštevati Plečnikovo originalno zasnovo

 • Avditorij zasnovati v obliki in funkciji kot objekt spektakla

 • Upoštevati principe sodobne transportne tehnologije

 • Trajnostni razvoj ožjega in širšega okolja

DVPD 2008
DVPD 2008

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
DVPD 2008
DVPD 2008

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
DVPD 2008
DVPD 2008

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
TURISTIČNO SREDIŠČE DVOREC VISOKO V POLJANSKI DOLINI


Datum: Ljubljana, 2008
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Upoštevati spomeniško varstvene in konservatorske  smernice

 • Segregacija motornega prometa in poti peščev

 • Pri zasnovi spalnega dela upoštevati poplavnost območja

 • Nove bivalne objekte zasnovati kot sodobno reinterpretacijo kozolca

PZB 2002
PZB 2002

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
PZB 2002
PZB 2002

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
PZB 2002
PZB 2002

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
PZB 2002
PZB 2002

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
PRIZIDEK ZIMSKEGA BAZENA NA RAVNAH NA KOROŠKEM


Datum: Ljubljana, 2002
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Tomaž Berčič, abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Smiselna funkcionalna povezava z obstoječim bazenom

 • Dosledna ločitev poti uporabnikov bazena

 • Oblikovanje v smislu jasnosti gibalne orientacije v prostoru

 • Sodobna konstrukcijska in tehnološka zasnova

KAO 1990
KAO 1990

Boris Leskovec

press to zoom
KAO 1990
KAO 1990

Boris Leskovec

press to zoom
KAO 1990
KAO 1990

Boris Leskovec

press to zoom
KAO 1990
KAO 1990

Boris Leskovec

press to zoom
KOŠARKARSKA ARENA OLIMPIJE V LJUBLJANI


Datum: Ljubljana, 1990
Avtor: Boris Leskovec, u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Prireditveni prostor orientirati v smeri V–Z

 • Avditorij za gledalce oblikovati kot sodobno areno

 • Ambient prilagajati številu prodanih sedežev

 • Sodobna akustična zasnova športne dvorane

ŠRC 1985
ŠRC 1985

Boris Leskovec, Leon Belušič, Stojan Kaučič

press to zoom
ŠRC 1985
ŠRC 1985

Boris Leskovec, Leon Belušič, Stojan Kaučič

press to zoom
ŠRC 1985
ŠRC 1985

Boris Leskovec, Leon Belušič, Stojan Kaučič

press to zoom
ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER LUCIJA PRI PORTOROŽU


Datum: Ljubljana, 1985
Avtorji: Boris Leskovec, Leon Belušič in Stojan Kaučič, vsi u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Bazenske objekte zasnovati kot gručasto primorsko vasico

 • Izkoristiti bližino morskega kanala kot funkcionalnega dela celote

 • Jasnost komunikacij v smislu gibalne orientacije v prostoru

 • Upoštevati lokalno klimo in rožo vetrov

FZTK 1985
FZTK 1985

Boris Leskovec

press to zoom
FZTK 1985
FZTK 1985

Boris Leskovec

press to zoom
FZTK 1985
FZTK 1985

Boris Leskovec

press to zoom
FZTK 1985
FZTK 1985

Boris Leskovec

press to zoom
INŠTITUT ZA ŠPORT PRI FAKULTETI ZA ŠPORT V LJUBLJANI
/izvedeno/


Datum: Ljubljana, 1985 – 1990
Avtor: Boris Leskovec, u.d.i.a.

 

Temeljna izhodišča pri oblikovanju:

 • Objekt velike predavalnice oblikovati introvertirano

 • Na fasadi poudariti glavni vhod in vertikalne komunikacije

 • Uporabiti montažne a.b. fasadne in strešne elemente

 • Predavalnico oblikovati kot sodobni amfiteater

HHI 1975
HHI 1975

Boris Leskovec

press to zoom
HHI 1975
HHI 1975

Boris Leskovec

press to zoom
HHI 1975
HHI 1975

Boris Leskovec

press to zoom
HOTEL HOLIDAY INN
V LJUBLJANI
/izvedeno/


Datum: Ljubljana, 1975
Avtorji: Edo Mihevc, Marjan Amalietti in Boris Leskovec, vsi u.d.i.a

 

Temeljna oblikovna izhodišča pri zasnovi:

 • Upoštevati urbanistične in gabaritne konstante prostora

 • Upoštevati mednarodne standarde za hotele *****

 • Uporaba kvalitetnih materialov in detajlov

 • Dominantna vloga objekta v ožjem in širšem prostoru

BML 1969
BML 1969

Boris Leskovec

press to zoom
BML 1969
BML 1969

Boris Leskovec

press to zoom
BML 1969
BML 1969

Boris Leskovec

press to zoom
BML 1969
BML 1969

Boris Leskovec

press to zoom
BLAGOVNICA METALKA V LJUBLJANI
/izvedeno/


Datum: Ljubljana, 1969 – 1973
Avtorja: Edo Mihevc in Boris Leskovec, oba u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča pri zasnovi:

 • Vloga objekta v sklopu secesijsko oblikovane okolice

 • Dialog s poslovno stolpnico Metalke

 • Transparentnost pritličja in introvertiranost nadstropij

 • Upoštevati sodobno  tehniko in tehnologijo komunikacij in instalacij

bottom of page