top of page
SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ V MOJSTRANI /izvedeno/


Datum: Ljubljana, 2009 – 2011
Avtorji: Boris Leskovec in Alja Vehovec, oba u.d.i.a., Rok Kajtna, abs.arh.

 

Temeljna izhodišča pri oblikovanju :

 • Upoštevati prostorske in urbanistične konstante obravnavane lokacije

 • Umestitev in oblikovanje prilagojeno naravnemu in grajenemu okolju

 • Muzej – hiša kot skala in sodobna reinterpretacija  visokogorskega stanu

 • Fasada kot enotni ovoj strehe in sten s poudarkom na vedutnih odprtinah

HIŠA G NA OBALI
/izvedeno/


Datum: Ljubljana, 2011

Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.

Sodelavca: Tatjana Mahovič in Uroš Pičulin, oba u.d.i.a.


Temeljna izhodišča pri oblikovanju:

 • V maksimalni možni meri izkoristiti enkratnost lokacije in poglede proti Kopru

 • Upoštevati konfiguracijo terena, insolacijo prostora in rožo vetrov

 • Oblikovati hiši kot dialog med sodobnim in mediteranskim miljejem

 • Funkcionalna zasnova tlorisov ,ločitev javnega dela objektov od internega

HIŠA E V LJUBLJANI


Datum: Ljubljana, 2010
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavca: Tatjana Mahovič in Uroš Pičulin, oba u.d.i.a.

 

Temeljna izhodišča pri oblikovanju:

 • Oblikovanje treh artikuliranih manjših volumnov

 • Funkcionalna delitev na hišo za starše ter hišo za otroke

 • Delitev na javni in interni del

 • Jasnost komunikacij v smislu gibalne orientacije v prostoru

STADION PLEČNIK LJUBLJANA


Datum: Ljubljana, 2008
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Aleš Iskra, abs.arh.

 

Temeljna izhodišča pri oblikovanju:

 • V maksimalni možni meri upoštevati Plečnikovo originalno zasnovo

 • Avditorij zasnovati v obliki in funkciji kot objekt spektakla

 • Upoštevati principe sodobne transportne tehnologije

 • Trajnostni razvoj ožjega in širšega okolja

TURISTIČNO SREDIŠČE DVOREC VISOKO V POLJANSKI DOLINI


Datum: Ljubljana, 2008
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Upoštevati spomeniško varstvene in konservatorske  smernice

 • Segregacija motornega prometa in poti peščev

 • Pri zasnovi spalnega dela upoštevati poplavnost območja

 • Nove bivalne objekte zasnovati kot sodobno reinterpretacijo kozolca

PRIZIDEK ZIMSKEGA BAZENA NA RAVNAH NA KOROŠKEM


Datum: Ljubljana, 2002
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Tomaž Berčič, abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Smiselna funkcionalna povezava z obstoječim bazenom

 • Dosledna ločitev poti uporabnikov bazena

 • Oblikovanje v smislu jasnosti gibalne orientacije v prostoru

 • Sodobna konstrukcijska in tehnološka zasnova

KOŠARKARSKA ARENA OLIMPIJE V LJUBLJANI


Datum: Ljubljana, 1990
Avtor: Boris Leskovec, u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Prireditveni prostor orientirati v smeri V–Z

 • Avditorij za gledalce oblikovati kot sodobno areno

 • Ambient prilagajati številu prodanih sedežev

 • Sodobna akustična zasnova športne dvorane

ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER LUCIJA PRI PORTOROŽU


Datum: Ljubljana, 1985
Avtorji: Boris Leskovec, Leon Belušič in Stojan Kaučič, vsi u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Bazenske objekte zasnovati kot gručasto primorsko vasico

 • Izkoristiti bližino morskega kanala kot funkcionalnega dela celote

 • Jasnost komunikacij v smislu gibalne orientacije v prostoru

 • Upoštevati lokalno klimo in rožo vetrov

INŠTITUT ZA ŠPORT PRI FAKULTETI ZA ŠPORT V LJUBLJANI
/izvedeno/


Datum: Ljubljana, 1985 – 1990
Avtor: Boris Leskovec, u.d.i.a.

 

Temeljna izhodišča pri oblikovanju:

 • Objekt velike predavalnice oblikovati introvertirano

 • Na fasadi poudariti glavni vhod in vertikalne komunikacije

 • Uporabiti montažne a.b. fasadne in strešne elemente

 • Predavalnico oblikovati kot sodobni amfiteater

HOTEL HOLIDAY INN
V LJUBLJANI
/izvedeno/


Datum: Ljubljana, 1975
Avtorji: Edo Mihevc, Marjan Amalietti in Boris Leskovec, vsi u.d.i.a

 

Temeljna oblikovna izhodišča pri zasnovi:

 • Upoštevati urbanistične in gabaritne konstante prostora

 • Upoštevati mednarodne standarde za hotele *****

 • Uporaba kvalitetnih materialov in detajlov

 • Dominantna vloga objekta v ožjem in širšem prostoru

BLAGOVNICA METALKA V LJUBLJANI
/izvedeno/


Datum: Ljubljana, 1969 – 1973
Avtorja: Edo Mihevc in Boris Leskovec, oba u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča pri zasnovi:

 • Vloga objekta v sklopu secesijsko oblikovane okolice

 • Dialog s poslovno stolpnico Metalke

 • Transparentnost pritličja in introvertiranost nadstropij

 • Upoštevati sodobno  tehniko in tehnologijo komunikacij in instalacij

bottom of page