top of page
SISTEMSKA ZASNOVA TELOVADNIC IN ŠPORTNIH DVORAN


Datum: Ljubljana, 2007
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.

 

Temeljna obrazložitev namena in cilja projekta:

  • Modularna koordinacija, standardizacija, tipizacija in prefabrikacija gradbenih elementov in elementov opreme telovadnic in športnih dvoran

  • Poenostavitev procesa projektiranja in projektantskih uslug

  • Pocenitev gradnje telovadnic in športnih dvoran

  • Višja stopnja industrijskega oblikovanja tipske športne opreme

SISTEMSKA REŠITEV TIPSKIH BIVALNIH OBJEKTOV


Datum: Ljubljana, 1981
Avtorja: Boris Leskovec in Leon Belušič, oba u.d.i.a

 

Temeljna oblikovna in funkcionalna izhodišča:

  • Tipizacija gradbenih nosilnih elementov in  elementov polnil ter opreme ,kar omogoča velik izbor možnih tlorisov in transformacijo stanovanjskega tlorisa glede na trenutne potrebe družine

  • Estetska vrednost tipiziranih elementov in njihova pocenitev

  • Funkcionalne zasnove stanovanjskih tlorisov

  • Trajnostni vidik sodobnih bivalnih objektov

SAMOOSKRBNA ENERGIJSKA POSTAJA

 

bottom of page