top of page
STANOVANJSKA SOSESKA ZABORŠT PRI DOMŽALAH


Datum: Ljubljana, 2007
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavci: Tatjana Mahovič, Marko Volk in Uroš Pičulin, vsi u.d.i.a. 


Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Stanovanjska soseska kot interakcija interesov stanovalcev

 • Stanovanjska celica kot topel dom

 • Javne pokrite in nepokrite večnamenske površine

 • Javno zelenje kot estetska in higienska funkcija soseske

ŠPORTNI PARK NA RAVNAH NA KOROŠKEM


Datum: Ljubljana, 2004
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavca: Tomaž Berčič in Uroš Pičulin, oba abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Ureditev mirujočega in dinamičnega prometa v športnem parku

 • Ločitev različnih športnih vadišč v avtonomne ambiente

 • Ureditev javnih peščevih površin

 • Multifunkcionalnost javnih in športnih površin

URBANISTIČNA ZASNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA SEMIČA


Datum: Ljubljana, 2003
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.

 

Temeljna urbanistična izhodišča:

 • Ureditev dinamičnega in mirujočega prometa v mestnem jedru

 • Mestni trg kot javna večnamenska površina krajanov

 • Ureditev avtobusne postaje

 • Ohranitev krajinske podobe Semiča kot kraja pod vinogradi

URBANISTIČNA ZASNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA RAVEN NA KOROŠKEM


Datum: Ljubljana, 2003
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a
 

Temeljna prostorska in urbanistična izhodišča:

 • Ravne kot mesto ob reki Meži

 • Ureditev dinamičnega, mirujočega in peš prometa v starem jedru

 • Obrežje rek in potokov kot javne tlakovno parkovne površine

 • Ohranitev dominantnih vedut v mestu

URBANISTIČNA ZASNOVA OSILNICE


Datum: Ljubljana, 2001
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Tomaž Berčič, abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča pri zasnovi:

 • Disperznost vaških in maloobmejnih funkcij naselja

 • Vaški trg kot mesto srečanj krajanov

 • Krajinska zasnova ambientov ob reki Kolpi

 • Ureditev peš in kolesarskih poti v naselju

PROSTORSKA ZASNOVA PROSTOČASNIH POVRŠIN V OBČINI IZOLA


Datum: Ljubljana, 2001
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a
Sodelavci: Tomaž Berčič, Mateja Marsetič in Renato Rajnar, vsi abs.arh.


Temeljna oblikovna izhodišča pri prostorski zasnovi:

 • Izola kot najbolj ribiško in športno mesto na Obali

 • Kontinuiteta obalne sprehajalne poti – lungo mare

 • Disperzija prostočasnih površin v mestu Izola

 • Ureditev kolesarskih in pešpoti v mestu in ob njem

URBANISTIČNA ZASNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA METLIKE


Datum: Ljubljana, 2001
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Tomaž Berčič, abs.arh.

 

Temeljna konceptualna izhodišča pri zasnovi:

 • Segregacija peš in motornega prometa

 • Ureditev mirujočega prometa – garažna hiša

 • Krajinska in urbanistična ureditev treh mestnih trgov

 • Celovito oblikovanje elementov urbane opreme

 

URBANISTIČNA ZASNOVA OBMOČJA RUDA V IZOLI


Datum: Ljubljana, 1999
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Tomaž Berčič, abs.arh.

 

Temeljne urbanistične smernice:

 • Smotrno izkoristiti najbolj zanimiv del na Obali

 • Povečati dolžino obalne črte na račun kopnega

 • Renaturnacija opuščenega kamnoloma

 • Oblikovanje rezidenčnega bivalnega naselja v terasah

URBANISTIČNO ARHITEKTURNA ZASNOVA
TERM SNOVIK
/1. nagrada/


Datum: Ljubljana, 1996 – 1998
Avtorji: Boris Leskovec, Andrej Mahovič in Aleš Žnidaršič, vsi u.d.i.a.
Sodelavec: Damjan Kmetič, abs.arh.

 

Temeljna krajinska in urbanistična izhodišča:

 • Odprtost krajinsko zanimive doline

 • Umestitev grajenih struktur v terasah terena

 • Življenje naselja tudi v slabem vremenu

 • Segregacija poti obiskovalcev in hotelskih gostov

KRAJINSKI PARK IN ŠPORTNI CENTER 
PLANICA - RATEČE


Datum: Ljubljana, 1993
Avtor: Boris Leskovec, u.d.i.a.
Soavtor: Stojan Kaučič, u.d.i.a.
Sodelavec: Aleš Žnidaršič, abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Pri zasnovi upoštevati bližino Triglavskega narodnega parka

 • Krajinska in ekološka izpostavljenost območja

 • Planica kot zimskošportni center

 • Večnamenska izraba športnih površin

SKAKALNI CENTER PODUTIK PRI LJUBLJANI


datum: Ljubljana, 1990
naročnik: SK Ilirija
lokacija: Ljubljana, Slovenija
projekt: ureditveni načrt
avtor: izr. prof.dr. Boris Leskovec, u.d.i.a.,
sodelavca: Stojan Kavčič, u.d.i.a., Oto Giacomelli

bottom of page