top of page
NATEČAJ ISLAMSKI KULTURNI IN VERSKI CENTER V LJUBLJANI


Datum: Ljubljana, 2011
Avtorja: Alja Vehovec in Jernej Živic, oba u.d.i.a
Konzultant: Boris Leskovec, u.d.i.a.

 

Temeljna izhodišča pri urbanistični zasnovi:

 • Enovito strukturno oblikovanje centra in minareta

 • Oblikovanje osrednjega trga

 • Pritličje dostopno pešcem tudi v slabem vremenu

 • Upoštevanje verskih in oblikovnih posebnosti islamske arhitekture

PLANICA
NATEČAJ ZA NORDIJSKI CENTER PLANICA


Datum: Ljubljana, 2009
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Stojan Kaučič, u.d.i.a.
Konzultanti: Janez Gorišek, u.d.i.gr. /skoki/, Uroš Ponikvar /teki/, Oto Giacomelli /prireditve in
mediji/, Bernarda Strgar, u.d.i.biol. /krajinska zasnova/

 

Temeljna krajinska in urbanistična izhodišča:

 • NC Planica obravnavati v sklopu reševanja prometa Zgornje savske doline

 • NC Planica povezati s sistemom žičnic Kranjske gore in Podkorena

 • Oblikovati enovito areno za skoke in teke

 • Planico zadržati kot »snežno kraljico« in ne plastificirano

PLECNIK
NATEČAJ PRENOVE PLEČNIKOVEGA STADIONA V LJUBLJANI /odkup/


Datum: Ljubljana, 2009
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavci: Tatjana Mahovič, u.d.i.a., Bernarda Strgar, u.d.biol., Janez Kramar, u.d.i.str., Jože Pezdirnik, u.d.i.str., Sašo Medved, u.d.i.str., Uroš Pičulin, u.d.i.a., Marko Vovk, abs.arh.

 

Temeljna urbanistična in arhitekturna izhodišča:

 • Spoštovanje Plečnikove dediščine

 • Celovita prometna rešitev z tremi uvozno – izvoznimi rampami

 • Spoštovanje funkc. zemljišča Fondovih blokov

 • High – tech rešitev avditorija, katerega oblika se prilagaja številu prodanih vstopnic za vsako prireditev v smislu objekt -  spektakel

NATEČAJ PRENOVE PLAVALNEGA BAZENA V ŽELEZNIKIH


Datum: Ljubljana, 2009
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Konzultant za energetiko: Sašo Medved, u.d.i.str.

 

Temeljna funkcionalna in energetska izhodišča:

 • Uporaba trajnostnih principov varčevanja z energijo

 • Dosledna ločitev čistih in umazanih poti uporabnikov

 • Transparentno oblikovanje vhodne avle

 • Odprtost bazena proti zunanjim hortikulturnim površinam

NATEČAJ ZA HOTEL
V MORAVSKIH TOPLICAH


Datum: Ljubljana, 2003
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič,oba u.d.i.a.
Sodelavca: Alja Vehovec in Uroš Pičulin, oba abs.arh.

 

Temeljna urbanistična in arhitekturna izhodišča: 

 • Povezava novega hotela z obstoječim zdraviliškim programom

 • Smiselna povezava med spalnim delom in konferenčnimi prostori

 • Hotelska soba oblikovana kot »instant« doma

 • Idealna gibalna orientacija v objektu v smislu sporočilnosti vseh komunikacij

NATEČAJ ZA UREDITEV
KOSEŠKEGA BAJERJA


Datum: Ljubljana, 2000
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a. 
Sodelavca: Tomaž Berčič in Mitja Pikl,oba abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Upoštevanje prostorskih in hortikulturnih danosti

 • Osončenje kot temelj »coninga« površin ob jezeru

 • Celoletna programska zasnova

 • Dialog med naravno oblikovanim in visoko tehnologijo urbane opreme

ŠRC
NATEČAJ ZA DVORANO V ŠRC STOŽICE


Datum: Ljubljana, 1997
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Konzultanta: prof. Geraint John /športna tehnologija/GB, prof.dr. Karl Gertis, u.d.i.str. /ekologija in energetika/ZRN
Sodelavca: Tomaž Berčič in Mitja Pikl, oba abs.arh.

 

Temeljna urbanistična in arhitekturna izhodišča:

 • Revitalizacija stanovanjske soseske BS3

 • Uvedba »park and drive« prometnega sistema

 • Prilagodljivost avditorija glede na vrsto prireditve

 • Trajnostni vidik in energetska varčnost objekta

 • Večnamenska izraba športnih površin

 • Oblikovanje trenažnih vadbenih površin in prostorov

NATEČAJ ZA TURISTIČNO ŠPORTNI CENTER KRVAVEC


Datum: Ljubljana, 1989
Avtorja: Boris Leskovec in Leon Belušič, oba u.d.i.a.

 

Temeljna krajinska in urbanistična izhodišča: 

 • Oblikovanje gradbenih volumnov kot negativ širše krajinske podobe

 • Funkcionalna in prostorska ločitev bivalnega dela od š.r.površin

 • Manjši objekti kot parafraza planšarskih domov

 • Ločitev poti smučarjev od ostalih turistov

 • Gibalna orientacija v prostoru

 • Osončenje površin za počitek in relaksacijo

NATEČAJ ZA POSLOVILNO DVORANO V NOVEM MESTU


Datum: Ljubljana, 1984
Avtorja: Boris Leskovec in Leon Belušič, oba u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Slovo od pokojnika kot pietetno dejanje

 • Poslovilna dvorana kot kontemplacijski prostor, kjer se »srečata« življenje in smrt

 • Simbolna sporočilnost arhitekturnih elementov

 • Ločitev poti različnih uporabnikov objekta

NATEČAJ ZA JUŽNI ZAGREB


Datum: Ljubljana, 1975
Avtorja: Boris Leskovec in Feliks Hribernik, oba u.d.i.a

 

Temeljna urbanistična izhodišča:

 • Uvedba sistema mestne cestne železnice na nosilnih stebrih

 • Ločitev dinamičnega  in mirujočega prometa in poti peščev

 • Koncentracija bivalnih površin ob postajališču cestne železnice

 • Povezava mestnega središča in vstopa ter uvoza v kompleks Zagrebškega velesejma


 

NATEČAJ ZA BLAGOVNICO V KRŠKEM
/1. nagrada/


Datum: Ljubljana, 1975
Avtorji: Boris Leskovec, Feliks Hribernik in Peter Zidanič, vsi u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Artikuliranost gradbenih volumnov

 • Nadkritje peščevih površin in vhodov v pritličju

 • Tekoče stopnice kot »genius loci« objekta

 • Artikuliranost gradbenih volumnov

 • Vključitev večjega volumna in programa v okolje

NATEČAJ ZA HOTEL LEV V BOHINJU
/2. nagrada/


Datum: Ljubljana, 1970
Avtorji: Edo Mihevc, Janez Kresal in Boris Leskovec, vsi u.d.i.a.

 

Temeljna krajinska, urbanistična in arhitekturna izhodišča:

 • Poudarek na orientaciji objektov v prostoru,  dominantnim vedutam in osončenju

 • Delitev gradbenih volumnov na javni , gostinski del ter interni, spalni del hotela

 • Spalni del hotela oblikovan kot silhueta okoliških gora, pri čemer je streha del širše krajinske slike

 • Dnevni, javni del oblikovan kot parafraza gorenjske gručaste vasice

 • Orientacija objektov in prostorov v smeri zahoda in smučišča

bottom of page