top of page
IVKC 2011
IVKC 2011

Alja Vehovec in Jernej Živic

press to zoom
IVKC 2011
IVKC 2011

Alja Vehovec in Jernej Živic

press to zoom
IVKC 2011
IVKC 2011

Alja Vehovec in Jernej Živic

press to zoom
NATEČAJ ISLAMSKI KULTURNI IN VERSKI CENTER V LJUBLJANI


Datum: Ljubljana, 2011
Avtorja: Alja Vehovec in Jernej Živic, oba u.d.i.a
Konzultant: Boris Leskovec, u.d.i.a.

 

Temeljna izhodišča pri urbanistični zasnovi:

 • Enovito strukturno oblikovanje centra in minareta

 • Oblikovanje osrednjega trga

 • Pritličje dostopno pešcem tudi v slabem vremenu

 • Upoštevanje verskih in oblikovnih posebnosti islamske arhitekture

PLANICA
NCP 2009
NCP 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
NCP 2009
NCP 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
NCP 2009
NCP 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
NCP 2009
NCP 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
NATEČAJ ZA NORDIJSKI CENTER PLANICA


Datum: Ljubljana, 2009
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Stojan Kaučič, u.d.i.a.
Konzultanti: Janez Gorišek, u.d.i.gr. /skoki/, Uroš Ponikvar /teki/, Oto Giacomelli /prireditve in
mediji/, Bernarda Strgar, u.d.i.biol. /krajinska zasnova/

 

Temeljna krajinska in urbanistična izhodišča:

 • NC Planica obravnavati v sklopu reševanja prometa Zgornje savske doline

 • NC Planica povezati s sistemom žičnic Kranjske gore in Podkorena

 • Oblikovati enovito areno za skoke in teke

 • Planico zadržati kot »snežno kraljico« in ne plastificirano

PLECNIK
PSL 2009
PSL 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
PSL 2009
PSL 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
PSL 2009
PSL 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
PSL 2009
PSL 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
NATEČAJ PRENOVE PLEČNIKOVEGA STADIONA V LJUBLJANI /odkup/


Datum: Ljubljana, 2009
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavci: Tatjana Mahovič, u.d.i.a., Bernarda Strgar, u.d.biol., Janez Kramar, u.d.i.str., Jože Pezdirnik, u.d.i.str., Sašo Medved, u.d.i.str., Uroš Pičulin, u.d.i.a., Marko Vovk, abs.arh.

 

Temeljna urbanistična in arhitekturna izhodišča:

 • Spoštovanje Plečnikove dediščine

 • Celovita prometna rešitev z tremi uvozno – izvoznimi rampami

 • Spoštovanje funkc. zemljišča Fondovih blokov

 • High – tech rešitev avditorija, katerega oblika se prilagaja številu prodanih vstopnic za vsako prireditev v smislu objekt -  spektakel

PBŽ 2009
PBŽ 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
PBŽ 2009
PBŽ 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
PBŽ 2009
PBŽ 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
PBŽ 2009
PBŽ 2009

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
NATEČAJ PRENOVE PLAVALNEGA BAZENA V ŽELEZNIKIH


Datum: Ljubljana, 2009
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Konzultant za energetiko: Sašo Medved, u.d.i.str.

 

Temeljna funkcionalna in energetska izhodišča:

 • Uporaba trajnostnih principov varčevanja z energijo

 • Dosledna ločitev čistih in umazanih poti uporabnikov

 • Transparentno oblikovanje vhodne avle

 • Odprtost bazena proti zunanjim hortikulturnim površinam

HMT 2003
HMT 2003

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
HMT 2003
HMT 2003

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
HMT 2003
HMT 2003

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
HMT 2003
HMT 2003

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
NATEČAJ ZA HOTEL
V MORAVSKIH TOPLICAH


Datum: Ljubljana, 2003
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič,oba u.d.i.a.
Sodelavca: Alja Vehovec in Uroš Pičulin, oba abs.arh.

 

Temeljna urbanistična in arhitekturna izhodišča: 

 • Povezava novega hotela z obstoječim zdraviliškim programom

 • Smiselna povezava med spalnim delom in konferenčnimi prostori

 • Hotelska soba oblikovana kot »instant« doma

 • Idealna gibalna orientacija v objektu v smislu sporočilnosti vseh komunikacij

UKB 2000
UKB 2000

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
UKB 2000
UKB 2000

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
UKB 2000
UKB 2000

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
UKB 2000
UKB 2000

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
NATEČAJ ZA UREDITEV
KOSEŠKEGA BAJERJA


Datum: Ljubljana, 2000
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a. 
Sodelavca: Tomaž Berčič in Mitja Pikl,oba abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Upoštevanje prostorskih in hortikulturnih danosti

 • Osončenje kot temelj »coninga« površin ob jezeru

 • Celoletna programska zasnova

 • Dialog med naravno oblikovanim in visoko tehnologijo urbane opreme

ŠRC
ŠRC 1997
ŠRC 1997

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
ŠRC 1997
ŠRC 1997

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
ŠRC 1997
ŠRC 1997

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
ŠRC 1997
ŠRC 1997

Boris Leskovec in Andrej Mahovič

press to zoom
NATEČAJ ZA DVORANO V ŠRC STOŽICE


Datum: Ljubljana, 1997
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Konzultanta: prof. Geraint John /športna tehnologija/GB, prof.dr. Karl Gertis, u.d.i.str. /ekologija in energetika/ZRN
Sodelavca: Tomaž Berčič in Mitja Pikl, oba abs.arh.

 

Temeljna urbanistična in arhitekturna izhodišča:

 • Revitalizacija stanovanjske soseske BS3

 • Uvedba »park and drive« prometnega sistema

 • Prilagodljivost avditorija glede na vrsto prireditve

 • Trajnostni vidik in energetska varčnost objekta

 • Večnamenska izraba športnih površin

 • Oblikovanje trenažnih vadbenih površin in prostorov

TŠCK 1989
TŠCK 1989

Boris Leskovec in Leon Belušič

press to zoom
TŠCK 1989
TŠCK 1989

Boris Leskovec in Leon Belušič

press to zoom
TŠCK 1989
TŠCK 1989

Boris Leskovec in Leon Belušič

press to zoom
TŠCK 1989
TŠCK 1989

Boris Leskovec in Leon Belušič

press to zoom
NATEČAJ ZA TURISTIČNO ŠPORTNI CENTER KRVAVEC


Datum: Ljubljana, 1989
Avtorja: Boris Leskovec in Leon Belušič, oba u.d.i.a.

 

Temeljna krajinska in urbanistična izhodišča: 

 • Oblikovanje gradbenih volumnov kot negativ širše krajinske podobe

 • Funkcionalna in prostorska ločitev bivalnega dela od š.r.površin

 • Manjši objekti kot parafraza planšarskih domov

 • Ločitev poti smučarjev od ostalih turistov

 • Gibalna orientacija v prostoru

 • Osončenje površin za počitek in relaksacijo

PDNM 1984
PDNM 1984

Boris Leskovec in Leon Belušič

press to zoom
PDNM 1984
PDNM 1984

Boris Leskovec in Leon Belušič

press to zoom
PDNM 1984
PDNM 1984

Boris Leskovec in Leon Belušič

press to zoom
PDNM 1984
PDNM 1984

Boris Leskovec in Leon Belušič

press to zoom
NATEČAJ ZA POSLOVILNO DVORANO V NOVEM MESTU


Datum: Ljubljana, 1984
Avtorja: Boris Leskovec in Leon Belušič, oba u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Slovo od pokojnika kot pietetno dejanje

 • Poslovilna dvorana kot kontemplacijski prostor, kjer se »srečata« življenje in smrt

 • Simbolna sporočilnost arhitekturnih elementov

 • Ločitev poti različnih uporabnikov objekta

NJZ 1975
NJZ 1975

Boris Leskovec in Feliks Hribernik

press to zoom
NJZ 1975
NJZ 1975

Boris Leskovec in Feliks Hribernik

press to zoom
NJZ 1975
NJZ 1975

Boris Leskovec in Feliks Hribernik

press to zoom
NJZ 1975
NJZ 1975

Boris Leskovec in Feliks Hribernik

press to zoom
NATEČAJ ZA JUŽNI ZAGREB


Datum: Ljubljana, 1975
Avtorja: Boris Leskovec in Feliks Hribernik, oba u.d.i.a

 

Temeljna urbanistična izhodišča:

 • Uvedba sistema mestne cestne železnice na nosilnih stebrih

 • Ločitev dinamičnega  in mirujočega prometa in poti peščev

 • Koncentracija bivalnih površin ob postajališču cestne železnice

 • Povezava mestnega središča in vstopa ter uvoza v kompleks Zagrebškega velesejma


 

BCK 1975
BCK 1975

Boris Leskovec

press to zoom
BCK 1975
BCK 1975

Boris Leskovec

press to zoom
BCK 1975
BCK 1975

Boris Leskovec

press to zoom
NATEČAJ ZA BLAGOVNICO V KRŠKEM
/1. nagrada/


Datum: Ljubljana, 1975
Avtorji: Boris Leskovec, Feliks Hribernik in Peter Zidanič, vsi u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Artikuliranost gradbenih volumnov

 • Nadkritje peščevih površin in vhodov v pritličju

 • Tekoče stopnice kot »genius loci« objekta

 • Artikuliranost gradbenih volumnov

 • Vključitev večjega volumna in programa v okolje

HLB 1970
HLB 1970

Boris Leskovec

press to zoom
HLB 1970
HLB 1970

Boris Leskovec

press to zoom
HLB 1970
HLB 1970

Boris Leskovec

press to zoom
HLB 1970
HLB 1970

Boris Leskovec

press to zoom
NATEČAJ ZA HOTEL LEV V BOHINJU
/2. nagrada/


Datum: Ljubljana, 1970
Avtorji: Edo Mihevc, Janez Kresal in Boris Leskovec, vsi u.d.i.a.

 

Temeljna krajinska, urbanistična in arhitekturna izhodišča:

 • Poudarek na orientaciji objektov v prostoru,  dominantnim vedutam in osončenju

 • Delitev gradbenih volumnov na javni , gostinski del ter interni, spalni del hotela

 • Spalni del hotela oblikovan kot silhueta okoliških gora, pri čemer je streha del širše krajinske slike

 • Dnevni, javni del oblikovan kot parafraza gorenjske gručaste vasice

 • Orientacija objektov in prostorov v smeri zahoda in smučišča

bottom of page