top of page
OPREMA STANOVANJA P V MURGLAH


Datum: Ljubljana, 1998
Avtorja: Boris Leskovec in Elizabeta Petkovšek Leskovec, oba u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Možnost združevanja in osame v stanovanju

 • Atrij kot »genius loci« atrijske hiše

 • Skandinavski princip oblikovanja ergonomske opreme

 • Uporaba materialov, ki jih je možno reciklirati /pluta, keramika, kamen in les/

OPREMA GOSTILNE KIRN V PODPEČI


Datum: Ljubljana, 1985 - 1991
Avtorja: Boris Leskovec in Petkovšek Leskovec Elizabeta, oba u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Ohraniti obstoječo razporeditev prostorov

 • Interjer oblikovan kot fasada kmečke hiše

 • Uporaba avtohtonih gradbenih elementov in elementov opreme /pečnice, kmečki stoli, vitrine/

 • Dialog staro – novo

 • Transformacija kozolca v bivalni gostinski objekt -  prostor

OPREMA PREDAVALNICE NA FŠ V LJUBLJANI


Datum: Ljubljana, 1985 – 1990
Avtor: Boris Leskovec, u.d.i.a.


Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Avditorij kot prostor interaktivnih kontaktov in koncentracije

 • Preglednost prostora predavalnice

 • Tišina – zbranost

 • Dobra akustičnost prostora

PRENOVA HOTELA PUTNIK V LUDBREGU


Datum: Ljubljana, 1976
Avtorja: Boris Leskovec in Feliks Hribernik, oba u.d.i.a.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Možnost združevanja in intimnosti v gostinskih prostorih

 • Ohranitev značilnih avtohtonih gradbenih elementov

 • Transpolacija izdelkov domače obrti v novo funkcijo

 • Pestrost in raznolikost osvetlitve prostorov

OPREMA VILE NERETVE V MOSTARJU


Datum: Ljubljana, 1975
Avtorja: Boris Leskovec in Feliks Hribernik, oba u.d.i.a.

 

Temeljni principi oblikovanja opreme :

 • Protokolarni značaj objekta

 • Personifikacija posameznih prostorov

 • Transpolacija obrtniških izdelkov / ročno tkane preproge/

 • Poenotenje uporabljenih materialov pri opremi /usnje, peskan krom,jesenov furnir idr./

bottom of page