top of page

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

Predmet:
Projektiranje in kompozicija II

Mentorja:
izr. prof. dr. Boris Leskovec
asist. Andrej Mahovič

 

bottom of page