TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

Predmet:
Projektiranje in kompozicija II

Mentorja:
izr. prof. dr. Boris Leskovec
asist. Andrej Mahovič

 

Uroš Pičulin
Uroš Pičulin
Darjan Bunta
Darjan Bunta
Aleš Pajk
Aleš Pajk