TRANSFORMACIJA TRANSPORTNEGA KONTEJNERJA

Predmet:
Projektiranje in kompozicija III

Mentorja:
izr. prof. dr. Boris Leskovec
asist. Andrej Mahovič

 

Urška Vratarič
Urška Vratarič
Matej Kalan
Matej Kalan
Gašper Štern
Gašper Štern