DELAVNICA SOČA 2011

Odgovorni vodja delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
Organizacija delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
2. asist. Andrej Mahovič
3. teh. sodel. Uroš Pičulin

Gašper Štern
Gašper Štern
Marko Štrakl
Marko Štrakl
Davor Pavlović
Davor Pavlović