DELAVNICA PARK ŠKOCJANSKE JAME 2007

Odgovorni vodja delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
Organizacija delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
2. asist. Andrej Mahovič
3. teh. sodel. Uroš Pičulin

Peter Kiralj
Peter Kiralj
Jasmina Biberovič
Jasmina Biberovič
Urška Vratarič
Urška Vratarič
Nejc Bernik
Nejc Bernik