DELAVNICA KRAS 2009

Odgovorni vodja delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
Organizacija delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
2. asist. Andrej Mahovič
3. teh. sodel. Uroš Pičulin

Urška Vratarič
Urška Vratarič
Blaž Oražem
Blaž Oražem
Sergej Grabnar
Sergej Grabnar