DELAVNICA KOZJANSKO 2010

Odgovorni vodja delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
Organizacija delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
2. asist. Andrej Mahovič
3. teh. sodel. Uroš Pičulin

Gašper Štern
Gašper Štern
Urška Vratarič
Urška Vratarič
Mojca Naglič
Mojca Naglič