DELAVNICA ISTRA 2008

Odgovorni vodja delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
Organizacija delavnice in ekskurzije:
1. izr. prof. dr. Boris Leskovec
2. asist. Andrej Mahovič
3. teh. sodel. Uroš Pičulin

Val Burgar Kuželički
Val Burgar Kuželički
Jasmina Biberovič
Jasmina Biberovič
Urška Vratarič
Urška Vratarič