PROJEKTIRANJE
PROJEKTIRANJE

I. letnik

PROJEKTIRANJE
PROJEKTIRANJE

II. letnik

PROJEKTIRANJE
PROJEKTIRANJE

V. letnik

PROJEKTIRANJE
PROJEKTIRANJE

I. letnik

PROJEKTIRANJE


Temeljni namen in smoter naloge

SOČA 2011
SOČA 2011

KRAS 2009
KRAS 2009

KOLPA 2005
KOLPA 2005

SOČA 2011
SOČA 2011

DELAVNICE


Temeljni namen in smoter naloge

DIPLOMSKO DELO
DIPLOMSKO DELO

Urška Vratarič

DIPLOMSKO DELO
DIPLOMSKO DELO

Nejc Bernik

DIPLOMSKO DELO
DIPLOMSKO DELO

Andrej Mahovič

DIPLOMSKO DELO
DIPLOMSKO DELO

Urška Vratarič

DIPLOMANTI


Temeljni namen in smoter naloge