top of page

ENERGIJSKA SAMOOSKRBNA POSTAJA

Predmet:
Projektiranje in kompozicija I/2

Mentorja:
izr. prof. dr. Boris Leskovec
asist. Andrej Mahovič

 

bottom of page