ENERGIJSKA SAMOOSKRBNA POSTAJA

Predmet:
Projektiranje in kompozicija I/2

Mentorja:
izr. prof. dr. Boris Leskovec
asist. Andrej Mahovič

 

Aleš Pajk
Aleš Pajk
Gorazd Čater
Gorazd Čater
Matej Delak
Matej Delak