top of page
ZABORŠT 2007
ZABORŠT 2007

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
ZABORŠT 2007
ZABORŠT 2007

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
ZABORŠT 2007
ZABORŠT 2007

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
ZABORŠT 2007
ZABORŠT 2007

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
STANOVANJSKA SOSESKA ZABORŠT PRI DOMŽALAH


Datum: Ljubljana, 2007
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavci: Tatjana Mahovič, Marko Volk in Uroš Pičulin, vsi u.d.i.a. 


Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Stanovanjska soseska kot interakcija interesov stanovalcev

 • Stanovanjska celica kot topel dom

 • Javne pokrite in nepokrite večnamenske površine

 • Javno zelenje kot estetska in higienska funkcija soseske

ŠPRK 2004
ŠPRK 2004

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
ŠPRK 2004
ŠPRK 2004

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
ŠPRK 2004
ŠPRK 2004

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
ŠPRK 2004
ŠPRK 2004

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
ŠPORTNI PARK NA RAVNAH NA KOROŠKEM


Datum: Ljubljana, 2004
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavca: Tomaž Berčič in Uroš Pičulin, oba abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Ureditev mirujočega in dinamičnega prometa v športnem parku

 • Ločitev različnih športnih vadišč v avtonomne ambiente

 • Ureditev javnih peščevih površin

 • Multifunkcionalnost javnih in športnih površin

MJS 2003
MJS 2003

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
MJS 2003
MJS 2003

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
MJS 2003
MJS 2003

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
MJS 2003
MJS 2003

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
URBANISTIČNA ZASNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA SEMIČA


Datum: Ljubljana, 2003
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.

 

Temeljna urbanistična izhodišča:

 • Ureditev dinamičnega in mirujočega prometa v mestnem jedru

 • Mestni trg kot javna večnamenska površina krajanov

 • Ureditev avtobusne postaje

 • Ohranitev krajinske podobe Semiča kot kraja pod vinogradi

MJRK 2003
MJRK 2003

Boris Leskovec, Andrej mahovič

press to zoom
MJRK 2003
MJRK 2003

Boris Leskovec, Andrej mahovič

press to zoom
MJRK 2003
MJRK 2003

Boris Leskovec, Andrej mahovič

press to zoom
URBANISTIČNA ZASNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA RAVEN NA KOROŠKEM


Datum: Ljubljana, 2003
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a
 

Temeljna prostorska in urbanistična izhodišča:

 • Ravne kot mesto ob reki Meži

 • Ureditev dinamičnega, mirujočega in peš prometa v starem jedru

 • Obrežje rek in potokov kot javne tlakovno parkovne površine

 • Ohranitev dominantnih vedut v mestu

UZS 2001
UZS 2001

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
UZS 2001
UZS 2001

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
URBANISTIČNA ZASNOVA OSILNICE


Datum: Ljubljana, 2001
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Tomaž Berčič, abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča pri zasnovi:

 • Disperznost vaških in maloobmejnih funkcij naselja

 • Vaški trg kot mesto srečanj krajanov

 • Krajinska zasnova ambientov ob reki Kolpi

 • Ureditev peš in kolesarskih poti v naselju

PPOI 2001
PPOI 2001

Boris Leskovec, Andrej mahovič

press to zoom
PPOI 2001
PPOI 2001

Boris Leskovec, Andrej mahovič

press to zoom
PPOI 2001
PPOI 2001

Boris Leskovec, Andrej mahovič

press to zoom
PPOI 2001
PPOI 2001

Boris Leskovec, Andrej mahovič

press to zoom
PROSTORSKA ZASNOVA PROSTOČASNIH POVRŠIN V OBČINI IZOLA


Datum: Ljubljana, 2001
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a
Sodelavci: Tomaž Berčič, Mateja Marsetič in Renato Rajnar, vsi abs.arh.


Temeljna oblikovna izhodišča pri prostorski zasnovi:

 • Izola kot najbolj ribiško in športno mesto na Obali

 • Kontinuiteta obalne sprehajalne poti – lungo mare

 • Disperzija prostočasnih površin v mestu Izola

 • Ureditev kolesarskih in pešpoti v mestu in ob njem

MJM 2001
MJM 2001

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
MJM 2001
MJM 2001

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
MJM 2001
MJM 2001

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
MJM 2001
MJM 2001

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
URBANISTIČNA ZASNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA METLIKE


Datum: Ljubljana, 2001
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Tomaž Berčič, abs.arh.

 

Temeljna konceptualna izhodišča pri zasnovi:

 • Segregacija peš in motornega prometa

 • Ureditev mirujočega prometa – garažna hiša

 • Krajinska in urbanistična ureditev treh mestnih trgov

 • Celovito oblikovanje elementov urbane opreme

 

KRI 1999
KRI 1999

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
KRI 1999
KRI 1999

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
KRI 1999
KRI 1999

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
URBANISTIČNA ZASNOVA OBMOČJA RUDA V IZOLI


Datum: Ljubljana, 1999
Avtorja: Boris Leskovec in Andrej Mahovič, oba u.d.i.a.
Sodelavec: Tomaž Berčič, abs.arh.

 

Temeljne urbanistične smernice:

 • Smotrno izkoristiti najbolj zanimiv del na Obali

 • Povečati dolžino obalne črte na račun kopnega

 • Renaturnacija opuščenega kamnoloma

 • Oblikovanje rezidenčnega bivalnega naselja v terasah

ZTS 1998
ZTS 1998

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
ZTS 1998
ZTS 1998

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
ZTS 1998
ZTS 1998

Boris Leskovec, Andrej Mahovič

press to zoom
URBANISTIČNO ARHITEKTURNA ZASNOVA
TERM SNOVIK
/1. nagrada/


Datum: Ljubljana, 1996 – 1998
Avtorji: Boris Leskovec, Andrej Mahovič in Aleš Žnidaršič, vsi u.d.i.a.
Sodelavec: Damjan Kmetič, abs.arh.

 

Temeljna krajinska in urbanistična izhodišča:

 • Odprtost krajinsko zanimive doline

 • Umestitev grajenih struktur v terasah terena

 • Življenje naselja tudi v slabem vremenu

 • Segregacija poti obiskovalcev in hotelskih gostov

ŠPP 1993
ŠPP 1993

Boris Leskovec

press to zoom
ŠPP 1993
ŠPP 1993

Boris Leskovec

press to zoom
ŠPP 1993
ŠPP 1993

Boris Leskovec

press to zoom
ŠPP 1993
ŠPP 1993

Boris Leskovec

press to zoom
KRAJINSKI PARK IN ŠPORTNI CENTER 
PLANICA - RATEČE


Datum: Ljubljana, 1993
Avtor: Boris Leskovec, u.d.i.a.
Soavtor: Stojan Kaučič, u.d.i.a.
Sodelavec: Aleš Žnidaršič, abs.arh.

 

Temeljna oblikovna izhodišča:

 • Pri zasnovi upoštevati bližino Triglavskega narodnega parka

 • Krajinska in ekološka izpostavljenost območja

 • Planica kot zimskošportni center

 • Večnamenska izraba športnih površin

UIB 1991
UIB 1991

Boris Leskovec, Leon Belušič

press to zoom
UIB 1991
UIB 1991

Boris Leskovec, Leon Belušič

press to zoom
UIB 1991
UIB 1991

Boris Leskovec, Leon Belušič

press to zoom
URBANISTIČNA ZASNOVA ILIRSKE BISTRICE


datum: Ljubljana, 1991
naročnik: SD Ilirska Bistrica
lokacija: Ilirska Bistrica, Slovenija
projekt: ureditveni načrt
avtorja: Boris Leskovec, u.d.i.a.,
Leon Belušič, u.d.i.a.

UŠL 1990
UŠL 1990

Boris Leskovec, Leon Belušič

press to zoom
UŠL 1990
UŠL 1990

Boris Leskovec, Leon Belušič

press to zoom
UŠL 1990
UŠL 1990

Boris Leskovec, Leon Belušič

press to zoom
UŠL 1990
UŠL 1990

Boris Leskovec, Leon Belušič

press to zoom
MESTNO SREDIŠČE ŠKOFJE LOKE


datum: Ljubljana, 1990
naročnik: Občina Škofja Loka
lokacija: Škofja Loka, Slovenija
projekt: variantna urbanistično
arhitektura študija
avtorja: Boris Leskovec, u.d.i.a.,
Leon Belušič, u.d.i.a.

SCP 1990
SCP 1990

Boris Leskovec

press to zoom
SCP 1990
SCP 1990

Boris Leskovec

press to zoom
SCP 1990
SCP 1990

Boris Leskovec

press to zoom
SCP 1990
SCP 1990

Boris Leskovec

press to zoom
SKAKALNI CENTER PODUTIK PRI LJUBLJANI


datum: Ljubljana, 1990
naročnik: SK Ilirija
lokacija: Ljubljana, Slovenija
projekt: ureditveni načrt
avtor: izr. prof.dr. Boris Leskovec, u.d.i.a.,
sodelavca: Stojan Kavčič, u.d.i.a., Oto Giacomelli

SRPB
SRPB

Boris Leskovec

press to zoom
SRPB
SRPB

Boris Leskovec

press to zoom
SRPB
SRPB

Boris Leskovec

press to zoom
SRPB
SRPB

Boris Leskovec

press to zoom
ŠPORTNO REKREACIJSKI PARK BOROVEC NA KOČEVSKEM


avtor: dr. Boris Leskovec, u.d.i.a.,
 

bottom of page