top of page

BIBLIOGRAFIJA

dr. BORIS LESKOVEC
univ.dipl.inž.arh.
ZNANSTVENI IN STROKOVNI SESTAVKI
 

 

 • Soseska kot izraz krize in interesov. - AB 1978, št. 38, 26.

 • Šola kot žarišče telesnokulturnega dela v svojem okolju. - TK 1979, št. 2, 22-24.

 • Športne gradnje na Finskem. - TK 1979, št. 3, 48-50.

 • Pojmovna opredelitev bivalnih objektov. - AB, 1980, januar, 28.

 • Načrtovanje novega republiškega telesnokulturnega centra in nove Fakultete za telesno kulturo v Ljubljani. - Zbornik LŠA 1982 1983, 205-210.

 • Još jednom Zadar. - Komunikacije 1984, št. 23, 8.

 • O dejavnosti delovne skupine UIA. - Zbornik LŠA 1985 1985, 202-203.

 • O identiteti telesnokulturnih objektov. - Zbornik LŠA '85, 1985, 204-208.

 • Oblikovanje športnorekreacijskega centra Lucija - Portorož. - Zbornik LŠA '86,1986, 391-393.

 • Široko sodelovanje strokovnjakov. - Delo 1986-06-06, 12.

 • Još jednom Zadar. - Komunikacije 23, 1984, 4.

 • Some Methodological Aspects of Planning Leisure Centres. - V: Proc. UIA Sports, Leisure and Tourism Work Group, Tokio 1988, 4 str.

 • Okoliš kao ponuda. - UT (Ugostiteljstvo i turizam) 11, 1988, 47-48.

 • Romboidne oblike prihodnosti. - Delo 1988-11-12.

 • Medjunarodni seminar Turizam I život na otocima. UT (Ugostiteljstuo i turizam) 3, 1989, 9 str.

 • A Study of Socio-Economic Development of the Island of Unije. - V: UNESCO - MAB Programme Paris, Insula, Institute of

 • Economics Zagreb, Island

 • Development Center. Mali Lošinj, Zagreb 1990, 12 str. (B. Leskovec, A. Abrami, N. Starc, I. Lajič)

 • Tourism and Life on Small Islands. - V: Proc. Intemational Workshop in Unije 1989, Helsinki, UIA Spons, Leisure and

 • Tourism WG 1990, 100 str. (B. Leskovec, P. Salminen)

 • The 3rd ICSID Interdesign Workshop in Yugoslavia Tourism and Ecology. - At the Crossroads News 1991, št. 3, 8-9.

 • Osnovni smotri in cilji, metodološki pristop, prostorsko in urbanistično načrtovanje. - V: Publikacija objekti in oprema, namenjeni šolski športni vzgoji, Ljubljana, Zavod za šolstvo in šport 1991, 14-27.

 • Ohranjanje starega z novo vsebino. - Delo 1991-06-12. Usoda Planice in Tamarja je naš skupni problem. - Delo 1991-12-20.

 • Protection for Development. - V: UNESCO, Insula, Islands 2000, Catania, Palermo, University of Messina 1992, 106. (B. Leskovec, J. Koželj)

 • Analiza prostorskih pogojev za prostočasne aktivnosti mladih. - V: Zbornik Prosti čas mladih, Ljubljana, ZMP Slovenije 1992, 47-48.

 • Otoki 2000, naravni laboratorij za trajno uravnoteženi razvoj. - Delo 1992-06-23.

 • Smotrno načrtovanje športnih objektov - bazen posebne vrste, ki je cenejši, lepši in uporabnejši. - Delo 1993-04-21.

 • The Architectural Heritage as an Element of Sustainable Development: A Case Study of the Island of Unije (Croatia). - V: Abst. Heritage in Planning for an Era of Socio-Political Change, Jerusalem 1994, 24.

 • Kar Kolizej. - EMZIN 1/2,1995, 80.

 • Ljubljana, mesto športa - nekoč... in kdaj kasneje. Razgledi 1996-01-10, 16-17.

 • Za življenje po trajnostnem načelu - izkoristimo sonce, vodo in veter. - Delo/ZnR 1996-01-14,14.

 


1. ZNANSTVENO - RAZISKOVALNA DEJAVNOST
 

1.2 Del monografije
1.2.1 Doma


2008
Krajinsko - urbanistična in arhitekturna delavnica Park Škocjanske jame 2007 : [predstavitev del študentov Fakultete za arhitekturo v Ljubljani], urednika: Boris Leskovec in Andrej Mahovič
COBISS.SI-ID: 239414272

1.4 Uvodno, plenarno objavljeno predavanje
1.4.1 Na posvetih z domačo udeležbo


2006
Sistemska arhitekturna zasnova telovadnic in dvoran, strokovni seminar in posvet športni centri (prostor, urbanizem, arhitektura, zakonodaja, postopki), 10.11-11.11.2006, Portorož, Slovenija

2007
Sistemska arhitekturna zasnova telovadnic in dvoran, Strokovni seminar in posvet, Perspektive razvoja javne infrastrukture za šport in prosti čas, 06.12.2007, Celjska koča, Slovenija

1.5 Članki in objave z recenzijo v revijah
1.5.1 Članki in objave z recenzijo


2009
Matevž Čelik: Planinstvo med pripadnostjo in odgovornostjo, Slovenski planinski muzej v Mojstrani,
ORIS, revija za arhitekturo in kulturo, št. 60, str. 58-67
ISSN 1331-7571

Mattea K. Panter: Slovenski planinski muzej v Mojstrani
Revija Hiše, št. 56, str. 58-61
ISSN 1581-9051
   
1.6 Objave recenzij v obliki članka

2009
Avtor: Andrej Pogačnik, Prostorsko načrtovanje turizma,
pisec recenzije: Boris Leskovec
COBISS.SI-ID: 242961408


2. UMETNIŠKA DEJAVNOST

 

2.1 Javna izvedba ali predstavitev umetniškega dela

2009
Galerija MŠŠRS, 06.11.2009 – 13.11.2009, Ljubljana, Razstava arhitekturno krajinskega natečaja za zasnovo NC Planica

2.3 Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na pomembnih predstavitvah nacionalnega pomena

2005
Velika sprejemna dvorana, Cankarjev Dom, februar 2005,  Ljubljana, pregledna razstava društva DAL

2007
Velika sprejemna dvorana, Cankarjev Dom, 12.02.2007 - 18.03.2007, Ljubljana, pregledna razstava društva DAL "Arhitektura inventura 2004/2007"

2009
Velika sprejemna dvorana, Cankarjev Dom, 11.02.2009 - 06.03.2009, Ljubljana, pregledna razstava društva DAL "Arhitektura inventura 2008/2009"

2.4 Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na mednarodni ravni

2009
MMC "Luka" 06.06.2009-20.06.2009, Pula, Predstavitev študentskih del  delavnic Kolpa 2005 in Istra 2008, "Mostovi koji povezuju"

2009
Galerija Kresija, 07.04.2009 - 17.04.2009, Ljubljana, Razstava natečajnih elaboratov, mednarodnega vabljenega natečaja za prenovo Plečnikovega stadiona v Ljubljani


3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST

 

3.3 Študijsko gradivo

2009
Sinopsis predmeta Management v gradnji, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, oktober 2009

3.4 Gostujoči profesor

2009
Gostujoči profesor na IPŠ PUP,Fakulteta za gradbeništvo v okviru ciklusa predavanj: Zasnova športa in turizma v prostoru, Ljubljana, Februar 2009

 
3.5 Mentorstvo
3.5.1 Pri diplomah


2005
Primož Gutman, Stanovanjska hiša na nagnjenem terenu   
COBISS.SI-ID 1720196

Sašo Pucihar, Programsko urbanistična zasnova objektov za Mediteranske igre na obali z idejno arhitekturno zasnovo veslaškega centra
COBISS.SI-ID 1731460

2006
Daniele Toscano, Slovenski paviljon za Expo v Trstu   
COBISS.SI-ID 1869188

Breda Božič, idejna arhitekturna rešitev stolpnice ob Dunajski cesti v Ljubljani
COBISS.SI-ID 1884804

2007
Uroš Pičulin, Zasnova športno - turističnega letališča na Kočevskem
COBISS.SI-ID 1964164

Marko Doleček, Idejna urbanistična in arhitekturna zasnova teniškega parka Branik v Mariboru
COBISS.SI-ID 1969796

Vesna Oprešnik, Arhitekturna študija veleposlaništva Republike Slovenije z rezidenco veleposlanika v Berlinu
COBISS.SI-ID 2005380

Jana Kocbek, Arhitekturna zasnova spominskega parka s pokopališčem v Novih Lazah, somentor: Igor Kalčič
COBISS.SI-ID 2028932

2008
Staša Zupančič; Idejna urbanistično arhitekturna študija svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, komentor: Vojko Kilar, FA
COBISS.SI-ID: 2117508

Matej D. Pristavec; Idejna urbanistično-arhitekturna zasnova Produkcijskega centra sodobnih umetnosti na Metelkovi
COBISS.SI-ID: 2147716  

Marjan Krebelj, Prenova Doma na Vidmu s poudarkom na arhitekturni akustiki
COBISS.SI-ID: 2190724

2009
Črtomir Čuček, Ranca Ptuj : urbanistična zasnova športno rekreacijskega parka in arhitekturna idejna zasnova pristanišča ob Ptujskem jezeru
COBISS.SI-ID: 2242180   

Anja Skubic, Dom starejših občanov v Kamnici pri Dolskem, somentor: Andrej  Mahovič
COBISS.SI-ID: 2271876

Ana Praprotnik, Dvojček v Spodnji Slivnici, komentor: Andrej Mahovič,
COBISS.SI-ID 2358148

 

 

 

3.5.2 Pri študentskih raziskovalnih nalogah

2007
Krajinsko-urbanistična in arhitekturna delavnica »Park škocjanske jame 2007«, organizator in vodja delavnice, Park Škocjanske jame, marec 2007

2008
Krajinsko-urbanistična in arhitekturna delavnica »Istra 2008«, organizator in vodja delavnice, Žminj, Hrvaška, maj 2008

2009
Krajinsko-urbanistična in arhitekturna delavnica »Kras 2009«, organizator in vodja delavnice, Pliskovica, Slovenija, maj 200p

3.5.4 Pri študentskih nagradah

2006
Študentska nagrada Piranesi 2005; Dominik Sagadin, Transformacija transportnega kontejnerja, mentor: B. Leskovec, A. Mahovič,  Ljubljana, september 2005

3.5.5 Pri podiplomskem študiju

2008
Doris Dekleva Smrekar: Informacijska podpora za načrtovanje arhitekture

 

3.5.6 Pri doktorskem študiju

2008
Igor Seljak: Razvoj večetažnih večstanovanjskih stavb v svetu z raziskavo pogojev in možnosti za njihovo uveljavitev v Sloveniji

2009
Andrej Mahovič: Arhitekturni vidik večnamenske izrabe stadiona

 
4. STROKOVNA DEJAVNOST

 

4.4 Objavljeni Prikazi, poročila, ekspertize

2007
Miran Šubic: Slovenci bodo dobili planinski muzej, Dnevnik, 23. avgust 2007

2008
Jože Pogačnik: Inž. Stanko Bloudek bi se zjokal (1), Olimpijski krogi, februar 2008, str. 4
 
Jože Pogačnik: Inž. Stanko Bloudek bi se zjokal (2), Olimpijski krogi, marec 2008, str. 6

2009
Ljubljana, Glasilo MOL, št. 5,6, LETNIK XIV, Maj, Junij 2009, "Za Bežigradom bo natečajni projekt", prof. dr. Boris Leskovec s sodelavci

4.5 Poljudno strokovni članki

2008
Boris Leskovec; " Imeli bomo univerzijado, študentski šport pa ukinjamo", Playboy", Avgust 2008, Ljubljana, str.: 89, 90, 91

2009
Maša Jesenšek, "Bolj kot stadion potrebujemo atletsko dvorano", Delo; Petkov pogovor, 17.04.2009, str.: 9

Boris Leskovec; "Med nacionalnim simbolom in sramoto", Dnevnik, Objektiv, Ljubljana, 18.04.2009, str.: 24, 25

4.6 Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij

 

2005
Idejni urbanistični in arhitekturni ter PGD projekt za Planinski muzej in zbirko TNP v Mojstrani (skupaj z A. Vehovec in R. Kajtno)

Idejni urbanistični in arhitekturni projekt za turistično apartmajsko naselje Dragarji pri Kočevski reki, avtor, Ljubljana 2005

Strokovne osnove za razpis natečaja za prenovo Plečnikovega stadiona v Ljubljani, avtor, Ljubljana 2005

2006
PGD projekt, Slovenski planinski muzej v Mojstrani, odgovorni projektant arhitekture,  avtor skupaj z A.Vekovec in R. Kajtno, Ljubljana 2006

Idejna programsko urbanistična zasnova turističnega središča Kotlje I. faza, Ravne na Koroškem, avtor skupaj z A. Mahovičem, Ljubljana, november 2006
 
Zasnova kolesarskih poti Kočevja, avtor, Ljubljana 2006    

Sistemska arhitekturna zasnova telovadnic in športnih dvoran (s posebnim poudarkom na uporabi tehnologije in izdelkov podjetja Trimo d.d., I. faza), avtor skupaj z A. Mahovičem, Ljubljana, oktober 2006

Idejni projekt počitniške hiše Kastelic, Unija (Hrvaška), soavtor, Ljubljana 2006

Idejna urbanistična zasnova športnega parka v Gornji Radgoni, avtor, Ljubljana 2006
 
2007
Idejna programsko urbanistična zasnova turističnega središča Kotlje II. faza, Ravne na Koroškem, avtor skupaj z A. Mahovičem, Ljubljana, marec 2007
 
Urbanistično arhitekturna zasnova območja Zaboršt v Domžalah, avtor skupaj z A. Mahovičem, Ljubljana, julij 2007

Idejna programsko, urbanistična in arhitekturna zasnova turistične destinacije dvorec Visoko v Poljanski dolini, I. faza, avtor skupaj z A. Mahovičem, Ljubljana, november 2007

2008
Idejna programsko, urbanistična in arhitekturna zasnova turistične destinacije dvorec Visoko v Poljanski dolini, II. faza, avtor skupaj z A. Mahovičem, Ljubljana, junij 2008

Zasnova športnih objektov v Sevnici, avtor, odgovorni vodja projekta, Ljubljana 2008

Idejna zasnova razstave za Slovenski planinski muzej v Mojstrani, avtor, odgovorni vodja projekta, Ljubljana 2008

Razstava v parku Park Škocjanske jame, avtor, odgovorni vodja projekta, Park Škocjanske jame 2008

2009
Natečajni projekt za prenovo Plečnikovega stadiona v Ljubljani, Mednarodni vabljeni natečaj, avtor skupaj z A. Mahovičem, Ljubljana, april 2009

Natečajni projekt za zasnovo Nordijskega centra Planica, avtor skupaj z A. Mahovičem, Ljubljana, oktober 2009

Prenova objekta ruralnega turizma v Paladnjakih pri Žminju v Istri (Hrvaška), avtor, september 2009

Projekt izvedenih del za Slovenski planinski muzej v Mojstrani, odgovorni projektant arhitekture, Ljubljana, maj – november 2009


 

 

 

bottom of page